Mazanie produktov cez Excel

Pomocou importu súboru vo formáte .xls môžete zo systému úplne vymazať nežiaduce produkty. 

V MS Excel si vytvorte súbor s týmito stĺpcami:

  • import_code - nemusíte vypĺňať
  • product_id - ID produktu (zistíte pomocou export produktov)
  • title - názov produktu (zhodný s názvom v administrácii)
  • delete - stĺpec na mazanie produktov, do riadka s produktom, ktorý chcete vymazať vložte číslo 1

Hárok pomenujte products.

Súbor úložte vo formáte .xls a nahrajte v sekcii NASTAVENIA/Import,Export/Sprievodca:

import produktov

Ukážkový súbor na mazanie produktov:

vymazanie produktu pomocou súboru .xls