Import produktov do jazykovej verzie - preklad popisu produktov

Ak si chcete vytvoriť k svojmu e-shopu jazykovú verziu, preklady produktov viete jednoducho zabezpečiť pomocou importu XLS súboru.

Prekladať / zmeniť môžete stĺpce: title, title_tag, short, long, description, main_category, price a doplnením stĺpca link i URL identifikátor produktu.
Na identifikovanie meny a jazykovej verzie slúži stlpec language, tu stačí doplniť malými písmenami kód jazyka (napr. cz pre českú jazykovú verziu, en pre anglickú jazykovú verziu). 

tip Jazykovú verziu e-shopu vytvoríte najrýchlejšie skopírovaním pôvodných kategórií do jazykovej verzie a následným prekladom. Spolu s kategóriou sa skopírujú i produkty. Všetko o vytvorení jazykovej verzie nájdete v návode TU

tipFunguje i preklad, resp. úprava url adresy, title, title_h1, title_tag, description, keywords pre kategórie produktov  v jazykovej verzii. Podrobnosti k úprave popisov pre kategórie nájdete TU!

Význam jednotlivých stĺpcov nájdete tu: Export produktov.

 

Preklad popisov produktov do jazykovej verzie e-shopu

tipStĺpec product_id alebo stĺpec import_code sú identifikátory produktu. Pri importe stačí zadať jeden z nich. Pre jazykovú verziu je ďalším povinným identifikátorom stĺpec language

Identifikátor produktu = údaj, na základe ktorého sa produkt identifikuje v systéme a teda aj aktualizuje. Je dôležité aby identifikátor bol rozdielne číslo pre každý produkt.

Postup:

1. Produkty je potrebné najskôr pridať do hlavnej jazykovej verzie, cez administráciu webu manuálne.

2. Ak už produkty v hlavnej jazykovej verzii máte, musíte ich nakopírovať do novej jazykovej verzie. Je možné to urobiť:

  • manuálne cez administráciu (Návod na pridanie produktov do jazykovej verzie nájdete tu: jazyková verzia webu.)
  • pomocou XLS importu. (Poznámka: Kopírovanie i preklad produktov je možné urobiť v jednom XLS importe. Produkt do jazykovej verzie nakopírujete vyplnením stĺpca main_category a pridaním stĺpca language - viac info nižšie).

 

3. Pripravte si XLS súbor:

  • Ak používate ako identifikátor import_code (t.j. Váš vlastný kód produktu, napr. ID číslo od dodávateľa), tak môžete rovno pripraviť aj XLS súbor pre cudzí jazyk. (identifikátorom bude teda stĺpec import_code). K tomuto stĺpcu pridajte ostatné tak, ako sú uvedené v návode nižšie.
  • Ak chcete pracovať s product_id, urobte najskôr export produktov (v Nastavenia / Import, Export / Sprievodca vyberte Export, XLS a Produkty). Tu zistíte product_id nových produktov, ktorý použijete na ich identifikáciu. 

Vo vyexportovanom súbore:

  • preložte potrebné údaje (stĺpce title, title_tag, short, long, keywords, description, main_category),
  • zmeňte cenu, ak jazyková verzia vyžaduje inú menu (stĺpec price). Cena sa udáva bez DPH.
  • pridajte stĺpec language, tu doplňte kód jazyka (cz, en, de, pl atď.),
  • v stĺpci main_category dokážete rovno priradiť produkty do kategórií jazykovej verzie (napr. v hlavnej slovenskej jazykovej verzii používame kategóriu /oblecenie/nohavice, tak potom v českej verzii e-shopu to bude kategória /cz/obleceni/kalhoty)
  • pridaním stĺpca link ľahko preložíte i url identifikátor produktu - napr. url identifikátor "panske-nohavice-cierne-223" bude mať v českej jazykovej verzii podobu "panske-kalhoty-cerne-223" (v blízkej dobe tento stĺpec pribudne i do exportu produktov, teda nebude ho treba dopĺňať).

Poznámka: V Exceli, ktorý slúži len na preklad produktov do jazykovej verzie už nemusíte uvádzať produkty z hlavnej jazykovej verzie.

pozor Pozor: Excelovský súbor musí obsahovať aj stĺpce title, short, long, price. Ak by ste na aktualizáciu produktov v jazykovej verzii použili súbor, ktorý by obsahoval len stĺpce napr. product_id, long, price a language - potom sa title a short (nadpis a krátky popis produktu) zmažú!

4. Upravený súbor uložte vo formáte .xls (hárok musí byť pomenovaný products) a nahrajte ho v Nastavenia / Import,Export / Sprievodca, tu vyberte Import a následne Produkty.

Podrobnejší návod na nahrávanie importovaného súboru do systému nájdete tu: Import produktov do e-shopu