Import doplnkových polí

Rýchle doplnenie a aktualizáciu doplnkových polí Vašich produktov v e-shope zabezpečí XLS import.

Podrobný návod na prácu s doplnkovými poliami v administrácii nájdete TU!

 

1. Na import doplnkových polí budete potrebovať súbor v MS Excel, ktorý bude obsahovať tieto stĺpce:

  • import_code - Váš vlastný kód produktu, ktorý používate pri importoch. 
  • product_id - číslo, ktoré pridáva produktu systém. Zístíte ho, ak si spravíte export produktovpozorPOZOR: Ak chcete robiť import podľa stĺpca import_code, stĺpec product_id vymažte, alebo doň musíte zadať údaje. Systém berie prioritne stĺpec product_id.
  • product_info - názov produktu, slúži ako pomôcka pre nás na identifikovanie produktu.
  • ID (field_id) a názov doplnkového poľa 1 - zadávajte v tvare napr. 58-rozmery, 59-materiál (ID je povinný údaj, podľa ktorého systém identifikuje doplnkové pole v prípade, že by dve mali rovnaký názov. Názov má informatívny charakter. ID zistíte, ak si urobíte export produktov so súvisiacou tebuľkou VARIANTY. Potrebné ID sa tu nachádza v stĺpci field_id.
  • ID a názov doplnkového poľa 2
  • ďalšie ID a názvy doplnkových polí

 Vzor súboru pre import doplnkových polí:

xls pre import doplnkových polí

2. Hárok pomenujte additionalFields, ostatné hárky vymažte.

3. Súbor uložte vo formáte .xls a nahrajte ho v NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA, zvoľte import a Doplnkové polia.

 import doplnkových polí

Výsledok importu - doplnkové polia v detaile produktu v administrácii:

výsledok importu doplnkových polí

tipPoznámky:

Importujú sa doplnkové polia typov checkbox, select, radio, textfield ktoré máte vytvorené v NASTAVENIA / PRODUKTY / DOPLNKOVÉ POLIA.

  • Do políčka typu checkbox (Zaškrtávacie políčko) môžeme importovať aj viac hodnôt oddelených bodkočiarkou ( ; ) napr. plátno;doska;papier 
  • Funguje i prepisovanie políčok novými hodnotami. Pôvodné dáta sa pri novom importe premažú.
  • Pomocou importu je možné pridať i novú hodnotu doplnkových polí, ktorú ešte nemáte vytvorenú v NASTAVENIA - Produkty - Doplnkové polia. Napr. v poli "materiál" chýba hodnota "papier". Hodnotu "papier" môžete priamo importovať cez XLS. Táto hodnota sa po importe automaticky pridá aj do administrácie.
  • Ak používate jazykové verzie e-shopu, stačí preložiť doplnkové polia v NASTAVENIA - PRODUKTY a potom urobiť  import  doplnkových polí pre základný jazyk. Podrobnejší návod na preklad doplnkových polí nájdete TU