Preklad kategórií produktov pomocou importu do jazykovej verzie

Ak máte vo svojom e-shope veľké množstvo kategórií produktov a chcete vytvoriť novú jazykovú verziu, najrýchlejší spôsob ako to urobiť je import kategórií.

Dosiahnete tak celkový preklad kategórií. To znamená preklad názvu kategórie (title), url adresy a SEO metatagov (title_h1, title_tag, description, keywords)

 

Postup:

1. Vytvorte štruktúru kategórií skopírovaním pôvodných kategórií do jazykovej verzie. Vo VLASTNOSTIACH KATEGÓRIE kliknite na PRESUNÚŤ/KOPÍROVAŤ KATEGÓRIU DO ... vyberte CIEĽ a kliknite na KOPÍROVANIE.

kopírovanie kategórií do jazykovej verzie


Spolu s kategóriou sa skopírujú aj produkty, ktoré je potom potrebné preložiť. (viac o preklade produktov nájdete tu: Preklad produktov pomocou importu produktov)

2. Urobte export kategórií. V NASTAVENIA/IMPORT, EXPORT/SPRIEVODCA vyberte EXPORT, potom ĎALŠIE, následne vyberte XLS, znovu ĎALŠIE, vyberte KATEGÓRIE a EXPORT DATA.

3. Otvorte vyexportovaný excelovský súbor:

  • Pre preklad url adresy kategórie pridajte stĺpec menu_title. Skopírujte sem údaje zo stĺpca link a odmažte cestu kategórie tak, aby Vám zostal iba URL identifikátor samotnej kategórie (napr. zahradne-stroje). POZOR nezadávajte tu celú cestu kategórie ( napr. /cz/domaci-potreby/zahrada/zahradni-stroje), ale iba údaj za posledným lomítkom (zahradni-stroje).

 

  • Ak chcete doplniť aj SEO popisky pre jazykovú verziu, doplňte preložené texty do stĺpca title_h1 (nadpis H1), title_tag (názov pre vyhľadávače), description (popis), keywords (kľúčové slová). Pokiaľ chcete premazať nakopírovaný obsah, tieto stĺpce nechajte prázdne (platí v prípade, že ste mali v pôvodnej verzii vyplnené SEO popisky).

Pre úspešný import súboru je potrebné, aby obsahoval stĺpce : menu_title , category_id a title.


Stĺpce link a parent_link sa nepoužívajú pri prekladoch a ani pri následnom importe.

4. Súbor uložte vo formáte .xls (názov hárku musí byť categories) a nahrajte do Vašej administrácie v NASTAVENIA/IMPORT,EXPORT/SPRIEVODCA - zvolíte IMPORT a následne KATEGÓRIE, kliknite na Ďalší a vyberiete súbor, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom kroku.