Manipulácia s produktmi importovanými od dodávateľa pomocou XML

Tento návod je určený iba pre e-shopy, ktoré majú produkty importované automaticky z XML od dadávateľa.

pozor XML od dodavatela sa aktualizuje len 1x denne, vyšší počet aktualizácii nie je možný.

 

Produkt, ktorý je na web naimportovaný pomocou XML od dodávateľa, je možné jednoducho identifikovať. V sekcii PRODUKTY v prehľade produktov je pri ňom malý nápis "XML, viď nižšie:

produkty naimportované z XML od dodávateľa

 

S importovanými produktmi môžete ďalej pracovať. Platia tu však určité pravidlá:

 

1. Skrytie produktu na webe

Ak sa rozhodnete skryť produkt importovaný z XML od dodávateľa, nestačí len kliknúť na tlačítko so symbolom okaskryty produkt.  Po aktualizácii XML by bol produkt opäť nastavený ako viditeľný. Je treba kliknúť na ikonku oka a tiež na malý nápis "XML", ktorý sa zmení na zámok zákaz aktualizácie produktu z xml. To znamená, že je aktualizácia daného produktu zastavená.

zákaz aktualizácie produktu

 

2. Zmena kategórie, v ktorej je produkt zaradený. 

Ak nemá daný produkt žiadne varianty, cenové varianty, či doplnkové polia, je možné s ním ľubovoľne manipulovať v rámci celého e-shopu. Pokiaľ však jedno z vyššie zmienených vecí má, je možné premiestniť ho iba do kategórie, ktorá má rovnakú sadu doplnkových polí, prípadne novej kategórii danú doplnkovú sadu nastaviť. Ak by nebola zachovaná sada doplnkových polí, došlo by k deaktivácii variantov produktu.

sada doplnkových polí pre produkt importovaný z XML dodávateľa

 

3. Zmena údajov konkrétneho produktu.

Pokiaľ nie je dohodnuté iné nastavenie, každému produktu sa aktualizuje iba cena, skladové množstvo a varianty produktu, prípadne doplnkové polia. Kategórie a popisky sa importujú iba raz a to pri prvej aktualizácii. Položky, ktoré sa neaktualizujú je možné hocikedy ľubovoľne prepisovať. Odporúčame však overiť si to najskôr na jednom produkte.

Je možné dohodnúť si i iné nastavenie. Prípadne je možné úplne vypnúť aktualizáciu konkrétneho produktu pomocou zámku, ako sme si popísali vyššie.